Dostępność     RODO     BIP

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Beata Zając

Zastępca: Agata Lenar

Skarbnik: Danuta Bytnar

Back to top