Dostępność     RODO     BIP

Profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna:

 • Andrzej Markuszka - dyrektor szkoły, WOS
 • Marta Bącal - wicedyrektor szkoły, informatyka, technika
 • Renata Gardziel – wicedyrektor szkoły, matematyka, chemia
 • Justyna Bar - język angielski
 • Magdalena Grzybowska-Rogala - język angielski
 • Anna Baran - wychowanie fizyczne, język niemiecki
 • Mirosław Bącal - wychowanie fizyczne
 • Piotr Kilian - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe
 • Marta Dziubek - przyroda, język polski
 • Józef Inglot - matematyka, wychowanie  fizyczne
 • Renata Olbrycht - matematyka
 • Marek Kochmański– fizyka, informatyka, matematyka
 • Ewa Nowak - język polski
 • Marek Węglarski - historia
 • ks. Rafał Ziajka  - religia
 • ks. Michał Stęchły - religia
 • Katarzyna Sowa - muzyka, plastyka
 • Renata Drewniak - edukacja wczesnoszkolna
 • Elżbieta Owsiak - edukacja wczesnoszkolna
 • Renata Rut - edukacja wczesnoszkolna
 • Agnieszka Boczkowska - edukacja wczesnoszkolna
 • Małgorzata Borończyk-Międlar - edukacja wczesnoszkolna
 • Magdalena Dźwierzyńska – edukacja wczesnoszkolna
 • Magdalena Szpytma - język angielski
 • Agnieszka Krauz-Horodecka - pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 • Joanna Kotowicz – biologia, geografia
 • Karolina Niemiec - język polski
 • Katarzyna Krzanowska – informatyka
 • Karolina Markuszka – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający
 • Monika Dźwierzyńska – język polski, logopedia
 • Iwona Łątka - nauczyciel wspomagający
 • Anna Studzińska - nauczyciel wspomagający
 • Magdalena Orzechowska - nauczyciel wspomagający
 • Anna Węglarska - bibioteka szkolna

Back to top