Dostępność     RODO     BIP

 

Zapraszamy do udziału i składania wniosków w projekcie: Uczymy się przez różnorodność i dziedzictwo kulturowe.

 

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszeniowa

.............................................

Lista osób  zakwalifikowanych do projektu

.............................................

Regulamin rekrutacji uzupełniającej

Karta zgłoszeniowa

 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej wraz z opiekunami zrealizowali projekt pn. “Uczymy się przez różnorodność i dziedzictwo kulturowe". Celem projektu była m.in praktyczna nauka języka angielskiego, poszukiwanie nowych metod przyswajania wiedzy i rozwój komunikacji międzykulturowej. Przed wyruszeniem w podróż wszyscy uczestnicy projektu przeszli szkolenie językowe i kulturowopedagogiczne.

Celem szkoleń było ugruntowanie umiejętności językowych, pogłębienie słownictwa związanego z podróżowaniem oraz zminimalizowanie bariery językowej i kulturowej. Istotą szkoleń było również przygotowanie do mobilności w sprawach ogólnych, lecz dla większości nowych, jak przygotowanie do podróży lotniczej, zachowanie na lotnisku czy funkcjonowanie w zupełnie odmiennym środowisku młodzieży maltańskiej. Po takim przygotowaniu uczniowie markowskiej szkoły przez dwa tygodnie października przebywali na niewielkiej, ale uroczej Malcie.

Ciekawym doświadczeniem była wizyta w maltańskiej szkole - oprócz tego, że zajęcia odbywały się w bardzo restrykcyjnej formie, uczniowie mieli okazję porozmawiać po angielsku ze swoimi rówieśnikami. Wzięli także udział we wspólnych zajęciach z rówieśnikami z San Andrea School. Oprócz ciekawych i rozmaitych zajęć w szkole, podczas pobytu zwiedzano atrakcyjne miejsca związane z dziedzictwem narodowym oraz kulturą kraju. Uczniowie poznali m.in. Valettę - stolicę Malty i wyspę Gozo. W stolicy wzięli udział w niesamowitym widowisku - The Malta Experience - gdzie podczas 45 minutowego pokazu ( z językiem polskim) poznali historię Malty, jej dzieje oraz przeobrażenia jakim podlegała podczas wielu różnych zakrętów historii wysp basenu Morza Śródziemnego. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie z przewodnikiem, ukrytej wśród skał, Filharmonii Maltańskiej oraz miejsca, w którym mieścił się największy szpital wojenny, epidemiczny na Malcie. Był także czas na wspólne gry i zabawy, plażowanie i zakupy na lokalnych targowiskach.

W dniu 17 listopada miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu połączone z rozdaniem dyplomów. Łącznie w projekcie uczestniczyło 26 uczniów i 5 opiekunów. Wartość projektu to blisko 200 tysięcy złotych. Niestety, ponieważ nie zgłosiło się zaplanowanych 38 uczniów tylko 26, wykorzystaliśmy 146 194.00 PLN. Wszystko to dzięki Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój w skrócie POWER, w ramach którego realizowana jest ponadnarodowa mobilność uczniów współfinansowana przez Unię Europejską. Właśnie dzięki tym przedsięwzięciom, możliwa stała się realizacja naszego projektu : “Uczymy się przez różnorodność i dziedzictwo kulturowe".

 

Back to top