Dostępność     RODO     BIP

Zapraszamy do dołączenia do Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej w Markowej.

Poniżej znajduje się regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu oraz wszelkie dokumenty niezbędne dla nowych członków Koła.

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Zobowiązanie Wolontariusza

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich

Zgoda Rodzica

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku ucznia

Back to top