Dostępność     RODO     BIP

 


....

 

Dokumenty:

 Regulamin rekrutacji

Wyniki rekrutacji

 

GALERIA

 PODSUMOWANIE PROJEKTU

29 listopada 2022r. odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie projektu „Woda - nasze wspólne dziedzictwo” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” będącego elementem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym niecodziennym wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości.
W ramach zaplanowanych działań 32 uczniów wzięło udział w przygotowaniu kulturowym, pedagogicznym i językowym. Zostali podzieleni na dwie grupy i wraz
z opiekunami zrealizowali mobilności w Portugalii, w rejonie Algarve,
w miejscowości Portimão, gdzie znajduje się partnerska szkoła.
Nasi uczniowie wzięli aktywny udział w zajęciach w naszej partnerskiej szkole, poznali portugalską kulturę, obyczaje i uczestniczyli w edukacyjnych wycieczkach pieszych, autokarowych oraz morskich. Doskonalili umiejętność posługiwania się językiem angielskim, zawarli nowe przyjaźnie, poznali portugalskie tańce narodowe i mogli na własnej skórze przekonać się, że podróże kształcą.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 183 444,00 PLN i obejmuje dofinansowanie w proporcji: 94,29% - środki z budżetu funduszu europejskiego i 5,71% - środki
z budżetu państwa. Warto też dodać, że Rodzice nie ponieśli żadnych kosztów związanych z przedsięwzięciem.
A tak to było...


 

Back to top