Dostępność     RODO     BIP

🤓 Czy wszystkie lekcje muszą odbywać się w sali lekcyjnej?
🦎 Uczniowie 3b wyruszyli w teren, aby wnikliwie zbadać przyrodę w najbliższej okolicy i przeprowadzić obserwacje.
🐜 Mali badacze przyrody rozpoznali wiele gatunków roślin, wytropili owady i pajęczaki. Zebrane okazy przynieśliśmy do klasy i zbadaliśmy przy pomocy szkolnych mikroskopów.🦠 Lekcje przyrody w terenie bardzo nam się podobają! 🤩

Back to top