Dostępność     RODO     BIP

🍂 W tym roku hasłem przewodnim obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych jest "Czytanie dla pokoju".
🍂 Uwaga organizatorów i świętujących skupiona zatem zostaje wokół problematyki wojennej, przeciwdziałaniu konfliktom w każdym wymiarze, promowaniu pokoju, harmonii i życzliwości jako wartości uniwersalnych.
🍂 Zapraszamy w październiku do tego, by sięgnąć po książki, które pomogą w lepszym zrozumieniu tego, że: "Musimy być gotowi ponosić heroiczne poświęcenie dla pokoju, tak samo jak szczerze ponosimy je na wojnie" (Albert Einstein).

Back to top