A A A

Skład Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego w roku 2019/2020:

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Jakub Bytnar
Zastępca: Mirosław Gargaś
Skarbnik: Aleksandra Inglot

Opiekunowie

mgr Magdalena Grzybowska  Rogala