A A A
 1. Andrzej Markuszka - dyrektor szkoły, WOS
 2. Marta Bącal - wicedyrektor szkoły, informatyka
 3. Jadwiga Bar - język niemiecki, geografia
 4. Justyna Bar - język angielski
 5. Damian Bembenik - język angielski
 6. Magdalena Grzybowska-Rogala - język angielski
 7. Anna Baran - wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
 8. Mirosław Bącal - wychowanie fizyczne
 9. Piotr Kilian - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 10. Marta Dziubek - przyroda, język polski
 11. Edyta Tytoń - informatyka, matematyka
 12. Waldemar Hawro - informatyka, fizyka
 13. Józef Inglot - matematyka, wychowanie  fizyczne
 14. Renata Olbrycht - matematyka
 15. Marek Kochmański - technika
 16. Ewa Nowak - język polski
 17. Marek Węglarski - historia, technika
 18. Ks. Damian Toczek - religia
 19. Ks. Paweł Tołpa - religia
 20. s. Lucyna Kogut - religia
 21. Katarzyna Sowa - muzyka, plastyka
 22. Renata Drewniak - edukacja wczesnoszkolna
 23. Elżbieta Owsiak - edukacja wczesnoszkolna
 24. Renata Rut - edukacja wczesnoszkolna
 25. Agnieszka Boczkowska - edukacja wczesnoszkolna
 26. Małgorzata Borończyk-Międlar - edukacja wczesnoszkolna
 27. Barbara Szołdra - edukacja wczesnoszkolna
 28. Anna Cieśla - nauczyciel świetlicy, zajęcia rewalidacyjne
 29. Magdalena Szpytma - język angielski, nauczyciel świetlicy
 30. Agnieszka Krauz-Horodecka - pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
 31. Anna Węglarska - biblioteka
 32. Joanna Kotowicz - biologia
 33. Agata Michalak - chemia
 34. Karolina Niemiec - język polski, nauczycie świetlicy