A A A

Na zajęciach bibliotecznych w listopadzie uczniowie wykonywali w grupach plakaty o tematyce patriotycznej. Korzystali z materiałów bibliotecznych, by na dużych, szarych arkuszach papieru wspólnie ukazać walory ojczystych ziem, piękno polskich wierszy, wskazać ważnych dla Polski ludzi i wydarzenia przełomowe w naszych dziejach. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem podjęli się pracy nad plakatami, z chęcią wyszukiwali pożądanych informacji, a na koniec pełni dumy pokazywali wyniki swoich działań.

Biblioteka Szkolna w Markowej współorganizowała z Panem Markiem Węglarskim także konkurs historyczny pt. Drogi do niepodległości. Bibliotekarka pomagała uczestnikom w znalezieniu potrzebnych materiałów, tworzyła tematyczne gazetki ścienne, brała udział w tworzeniu pytań, pomagała przy organizacji finału konkursu.

Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się pięcioro uczniów, którzy na forum publicznym odpowiadali na pytania przed komisją w składzie: Pan Marek Węglarski, Dyrektor Szkoły Andrzej Markuszka oraz Pani Anna Węglarska.

Uczniowie wykazali się sporą wiedzą historyczną, niekiedy bardzo szczegółową.

Ostatecznie konkurs wygrał Łukasz Grad, który odpowiedział na największą liczbę pytań z zakresu historii Polski od czasów rozbiorów do odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolejne miejsca zajęły Kinga Kud (miejsce II) i Kinga Tejchman (miejsce III). Ciekawostką jest, iż wszyscy ci laureaci chodzą do jednej klasy – VIII b. Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, dyplomy oraz brawa od szkolnej społeczności.

Początkiem października Biblioteka Szkolna w Markowej ogłosiła szkolny konkurs plastyczny na plakat pt. Polska- piękna, bo różnorodna. Nadrzędnym celem konkursu było uczczenie 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. Poza tym regulamin konkursu zakładał, że poprzez taką formę działania wzrośnie poziom edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży naszej szkoły oraz zainteresowanie Polską w różnych aspektach: historia, kultura, fauna,flora, geografia, turystyka, poszerzy się także wiedza naszych uczniów o Polsce, a także pobudzimy ich kreatywność i pasję twórczą.

Uczniowie zostali poinformowani o konkursie i zachęceni do wzięcia udziału. Regulamin konkursu pojawił się na gazetkach ściennych naszej szkoły, a dodatkowych informacji udzielali organizatorzy konkursu: Pani Anna Węglarska, Pani Katarzyna Sowa i Pani Joanna Kotowicz. Zebrane w naszej bibliotece prace zostały 7 listopada ocenione przez jury w składzie: Pani Marta Bącal – wicedyrektor SP w Markowej, Pani Dorota Kilian – pracownik Biblioteki Publicznej w Markowej oraz nauczycielki – w/w organizatorki konkursu. Wyniki zostały podane już 8 listopada, a oficjalne rozdanie nagród i dyplomów odbyło się podczas uroczystości upamiętniających 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

Cieszy nas wysoki poziom merytoryczny i artystyczny prac uczestników, którzy włożyli dużo pracy i wykazali się pomysłowością przy ich wykonaniu.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a do obejrzenia prac zapraszamy do naszej biblioteki oraz naszej internetowej galerii.

Oto lista nagrodzonych uczestników:

  • miejsce I – Maria Wojciechowska kl. VI b
  • miejsce II – Maciej Inglot kl. VIII a
  • miejsce III – Kinga Tejchman kl. VIII b

 
Wyróżnienia otrzymali:

  • Zuzanna Bar kl. Va,
  • Oliwia Wojciechowska kl. VI b,
  • Dominika Dźwierzyńska kl. VIII a