A A A

Podobnie jak w poprzednich latach Biblioteka Szkolna w Markowej organizowała we wrześniu i październiku obchody Dnia Głośnego Czytania oraz obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

W wybrane dni bibliotekarka z wybranymi klasami przeprowadziła zajęcia, podczas których odczytywane były na głos wybrane przez uczniów teksty literackie. Były to m. in. powieść historyczna „Krzyżacy” H. Sienkiewicza, powiastka „Mały Książę” A. de Saint Exupery'ego, „Czarnoksiężnik z Archipelagu” U. Le Guin.

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbyły się zajęcia o charakterze wewnątrzklasowych konkursów. Podzieleni na grupy uczniowie wykonywali zadania, które kształciły ich umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury. Podsumowaniem zajęć było wykonanie własnych projektów na plakat czytelniczy pt. Książka to przyszłość. Uczniowie poznawali także historię i założenia tej akcji, oceniali środki wyrazu na plakatach czytelniczych.

Dopełnieniem tych działań były gazetki ścienne i wystawki czytelnicze, których celem było promowanie czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania czasu.