A A A

Przedstawiamy listę osób które komisja rekrutacyjna zakwalifikowała do wyjazdu na Maltę w ramach projektu „Uczymy się przez różnorodność i dziedzictwo kulturowe".

Plik dostępny w formacie PDF