Dzięki projektowi pod nazwą „Zielony zakątek” utworzona została piękna pracownia przyrodniczo-ekologiczna. Odbywały się zajęcia przede wszystkim z biologii, ale także geografii w klasach, ponadto dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

W ramach koła przyrodniczego mogły być przeprowadzone ćwiczenia laboratoryjne – mikroskopowanie, doświadczenia biologiczne, obserwacje, pomiary - zajęcia w terenie.

W zajęciach edukacyjnych obowiązkowych oraz pozalekcyjnych odbywały się zajęcia terenowe – pomiar przepływu wody w potoku, wykorzystanie kompasu, określanie składników pogody, określanie typu rozmieszczenia roślinności, określanie skali zanieczyszczenia powietrza – wykorzystanie skali porostowej, badanie powietrza, gleby w najbliższej okolicy. Dodatkowo piesze wycieczki, np. szlakiem Płk. L. Lisa-Kuli, autokarowe – arboretum w Bolestraszycach.

Zorganizowane i przeprowadzone zostały akcje ekologiczne:

  • sprzątanie świata,
  • zbiórki zużytych baterii, makulatury, nakrętek, po które przyjeżdżają współpracujące ze szkołą firmy,
  • przygotowanie akademii z okazji Dnia Ziemi,
  • realizacja programu zdrowotnego „Trzymaj formę”,
  • program „Znajdź właściwe rozwiązanie” – zajęcia warsztatowe, ćwiczenia z zakresu profilaktyki uzależnień,
  • konkursy przyrodnicze – „Rady na odpady”, „Coś z niczego”, „Tajemnice ciała człowieka”, „Zdrowie przede wszystkim”, „Zróżnicowanie społeczeństw świata”, „Śladami Mistrza – Wiosna budzi się do życia”.

Utworzony został i prowadzony jest blog edukacyjno-przyrodniczy: www.zielonaklasa.wordpress.com, w którym uczniowie umieszczają artykuły – wpisy przyrodnicze, opisy wycieczek terenowych, opisy ciekawych miejsc na świecie, akademie, konkursy.