A A A

Na przełomie września i października 42 uczniów z klas Ib, IIb, IIIb wzięło udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Matka Boska Podkarpacka w twórczości dzieci i młodzieży” zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Kultury Sakralnej w Przemyślu oraz PCEN Rzeszów o/w Przemyślu.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania sztuką sakralną regionu, wzmacnianie więzi z „małą ojczyzną” oraz zachęcenie uczestników do twórczego przekształcania tradycyjnych wizerunków, zgodnie z własną inwencją, wrażliwością i umiejętnościami, a nie do ich wiernego kopiowania. Dzieci wykonały prace różnymi technikami, przedstawiając wizerunki Matki Bożej z pobliskich sanktuariów, a także Matki Bożej Markowskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i foldery. Dyplomy wręczył Pan Dyrektor po przedstawieniu jasełkowym przed świętami Bożego Narodzenia.