A A A

Pasowanie na ucznia to bardzo ważne wydarzenie w życiu pierwszoklasisty. W naszej szkole miało ono miejsce 30 października.   Na swoje święto uczniowie klasy pierwszej zaprosili rodziców, panią dyrektor, pana dyrektora oraz koleżanki i kolegów z klasy drugiej, trzeciej i z przedszkola.

Wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej, a powagę uroczystości podkreślały odświętne stroje wszystkich uczestników. Uczniowie klasy I i II zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem swoich wychowawczyń: pani Renaty Drewniak i pani Barbary Szołdra. Piękną recytacją, głośnym śpiewem oraz słowami uroczystego ślubowania dzieci dały dowód dojrzałości szkolnej i zostały przez pana dyrektora przyjęte do grona uczniów naszej szkoły.