A A A

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 o godzinie 1200 odbyło się w naszej szkole rozstrzygnięcie konkursu programistycznego The Scratchers III.

Konkurs mający na celu zachęcenie uczniów do rozwijania swoich umiejętności programistycznych i nie tylko został w naszej szkole przeprowadzony już po raz trzeci. Jak co roku zadaniem konkursowym było stworzenie w środowisku programistycznym Scratch programu komputerowego: gry, animacji, symulacji komputerowej, programu edukacyjnego, bądź dowolnego ciekawego programu własnego pomysłu.

Zgłoszone projekty podlegały trójstopniowej ocenie: głosowanie online, głosowanie na sali gimnastycznej, ocena jury konkursowego. O kolejności miejsc zdecydowała ogólna suma punktów zdobytych we wszystkich trzech głosowaniach.

W tym roku w komisji konkursowej zasiedli: Wójt Gminy Markowa pan Tadeusz Bar, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Markowej pan Andrzej Markuszka oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jan Bachta.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

1 miejsce - Grzegorz Solanowski (nagroda - drukarka HP)
2 miejsce - Kinga Kud (nagroda - Głośniki komputerowe + pendrive 32GB)
3 miejsce - Mirosław Flejszar - (Słuchawki komputerowe)

nagrody za udział w konkursie: Kinga Tejchman, Kacper Szpytma (pendrive 16GB)
nagroda za udział w głosowaniu online: Jakub Szpytma (pendrive 16GB)

Organizator konkursu - Waldemar Hawro - oraz uczniowie, którzy wzięli udział konkursie składają serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Tadeuszowi Barowi za ufundowanie nagród w konkursie oraz udział w jury.

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z finału konkursu oraz do udziału w przyszłych edycjach.