A A A

images/galeria/konkczyt10/foto0082.jpg

Na początku czerwca w naszej szkole odbył się międzyklasowy konkurs znajomości lektur klasy III.

I etap konkursu pt. ,, W świecie lektur klasy trzeciej? ? miał charakter testu złożonego z 20 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych obejmujących podany zakres lektur oraz pytań dotyczących propedeutycznych wiadomości z teorii literatury. W tym etapie uczniowie rozwiązywali zakodowany jednakowy zestaw zadań. Pytania konkursowe przygotował nauczyciel - opiekun biblioteki szkolnej p. Marta Bącal. Etap ten przeprowadzono w klasach pod opieką wychowawców: p. Krystyny Olech (kl. III A), Małgorzaty Borończyk- Międlar (kl. III B) i Elżbiety Owsiak (kl. III C).

 

 

Odpowiedzi i rozwiązane zestawy zadań konkursowych wg ustalonego klucza sprawdzali wychowawcy. W ten sposób w każdej klasie wyłoniono dwóch liderów - uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów. Liderzy ci w drugim etapie mieli poprowadzić swoją klasę do zwycięstwa. I tak kolejno liderami w poszczególnych klasach zostali:

  • III a ? Gabriela Sadleja i Patryk Pelc
  • III b - Natalia Maczuga i Aniela Olbrycht
  • III c - Patrycja Wiśniowska i Natalia Zacharko

II etap konkursu pt. ,,Zabawy z lekturą? odbył się 10 czerwca o godz. 9 w Filii Nr 2. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas III. Ta część miała charakter zabaw i konkursów wymagających nie tylko znajomości lektur, ale zdolności kojarzenia, szybkiego reagowania, spostrzegawczości, pięknego czytania, matematycznego myślenia, sprawności fizycznej, umiejętności plastycznych, a nawet aktorskich. Jury konkursu w składzie: przewodniczący Marta Bącal oraz członkowie p. Krystyna Olech i Małgorzata Borończyk- Międlar oceniało wykonanie każdego zadania w skali od 1-3 punktów. Konkursy przygotowała i prowadziła p. Elżbieta Owsiak. Do każdego zadania liderzy dobierali ze swojej klasy takiego kolegę, który ich zdaniem miał najlepsze predyspozycje do jego wykonania (rodzaj zadania określał nauczyciel prowadzący). W ten sposób każde dziecko miało szansę wzięcia udziału w zabawie. Były krzyżówki, rebusy, zadania matematyczne, sprawnościowe, pantomima i wiele innych. Inspiracją wszystkich zadań były opracowane lektury.

Zwycięzcą konkursu została klasa III A, która zdobyła 38 punktów.

Miejsce II wywalczyły ex aequo klasy III B i III C z 36 punktami.

Każda klasa uhonorowana została pamiątkowym dyplomem i symbolicznymi nagrodami. Były emocje, rywalizacja, śmiech i zabawa. Wyraźnym atutem spotkania była integracja trzech oddziałów klas III, które w nowym roku szkolnym 2010/ 2011 stanowić będą dwie klasy IV. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy w przyszłości do wspólnej zabawy!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Opracowała Elzbieta Owsiak i Marta Bącal