Dostępność     RODO     BIP

♟WARSZTATY SZACHOWE W CKGM🗓
W odpowiedzi na wysokie zainteresowanie i dużą liczbę zgłoszeń informujemy, że warsztaty szachowe dla dzieci i młodzieży odbędą się w każdym z oddziałów CKGM na terenie Gminy.
Harmonogram zajęć wygląda następująco:
➡ Tarnawka - poniedziałki w godz. 15:00-16:30
➡ Husów - czwartki w godz. 15:00-16:30
➡ Markowa - piątki - gr. I (kl. III-VI) w godz. 14:30-16:00; gr. II (kl. 0-II) w godz. 16:00-17:30.
Startujemy w najbliższym tygodniu (od 13 lutego)!
Rodziców, którzy terminowo zgłosili chęć uczestnictwa dziecka w warsztatach prosimy o uzupełnienie karty zgłoszenia w wybranym oddziale CKGM (najpóźniej w dniu pierwszych zajęć). Do zobaczenia już wkrótce!

Back to top