Dostępność     RODO     BIP

Na zajęciach w 1 półroczu uczniowie pracowali bardzo wytrwale, nie tylko utrwalając poprawną artykulację głosek, ale również wykonując różnorodne ćwiczenia wspomagające mowę

Back to top