Dostępność     RODO     BIP

🦦 14 listopada klasy I b, II b oraz III b wzięły udział w zajęciach czytelniczych z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajki.
🐭 W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się od szkolnej bibliotekarki, dlaczego to bajkowe święto przypada 5 listopada, jakie warunki trzeba spełnić, by zostać postacią z bajki oraz jaka jest podstawowa klasyfikacja takich bohaterów.
🐭 Pogadance towarzyszyły zabawy edukacyjne dostosowane do wieku i możliwości uczniów (np. gra na prawidłową nazwę bajki czy kalambury).
🐭 Dzieci też miały okazję ustnie lub pisemnie wskazać swoją ulubioną postać, a następnie uzasadnić swój wybór.
🥰 Zajęcia wzbudziły wiele pozytywnych emocji, tym bardziej, że część uczniów była przebrana w ulubione postaci i dzięki temu w szkole zrobiło się jeszcze bardziej kolorowo i wesoło. 🤗

Back to top