Dostępność     RODO     BIP

W ramach akcji #szkolapamieta klasa 2a i klasa 3a wraz z nauczycielami: p.Agnieszką Boczkowską, p.Iwoną Łątką, p.Renatą Rut i p.Anną Studzińską odwiedziły rodzime miejsce, jakim jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów.
🍂 Uczniowie z wielką powagą wysłuchali Pani przewodnik, która w ciekawy sposób przekazała wiedzę dotyczącą czasów wojennych oraz historii osób pomagających prześladowanym Żydom.
🍂 Wizytę zakończono w Sadzie Pamięci, gdzie wśród wiecznie zielonych drzew umieszczono tabliczki z nazwiskami Ratujących.

Back to top